TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО ВИДЕО LIVE
HOŞ GELDİNİZ, SAYIN BAŞBAKAN
07:44; 5 05 2017 0 4254
HOŞ GELDİNİZ, SAYIN BAŞBAKANTürkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Binali YILDIRIM IV Dünnä Gagauzların Kongresindä pay alacek.

Hazırladı: Yana Topal, vfokuse.md

Mayın 5-6-da Gagauziyada geçecek IV Dünnä Gagauzların Kongresi. Bu gözäl oluş avtonomiyada başladı yapılmaa 2006-ncı yılda, ama birzaman da kongrestä bulunmadı bukadar üüsek musaarlär, nicä Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Binali Yıldırım. Kongresä lääzımdı katılsın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, angısı kayıllık verdi gelmää Komrada, Ankarada İrina Vlahlan buluştuykan. Ama sayın Cumhurbaşkanın viziti Moldovaya hem Gagauziyaya geçirildi başka dataya, açıkladı Bakannık Komitetin oturuşunda İrina Vlah. Hep o zaman gagauz kongresinä gelecek Moldovanın prezidenti sayın İgor Dodon hem Başbakanı sayın Pavel Filip.

“Hoş geldiniz evä”
Kongresä hazırlanmaklar üüsek uurda bulunêr. Nicä açıkladılar “Vfokuse nedeli” gazetasına orgkomitettä, topluma teklif edildi 560 kişi. En büük delegaţiya Ukraynadan - 71 insan. Dünnenin Gagauzlarına birkaç kerä danıştı Gagauziya Başkanı İrina Vlah, angısı dedi: “Gagauziya - o hepsi Gagauzların Vatanıydır’’. Türkiye TRT kanalına intervyusunda İrina Vlah söledi: ‘’Biz teklif ederiz kongresä katılsın hepsi Gagauzlar, angıları aşırı devletlerdä yaşêêr. Kongresin en önemli neeti - ki Gagauzlar birleşsinnär, ana dilimiz kaavileşsin. Ki başka devletlerdä yaşayan Gagauzlar üürensinnär, duysunnar kendi kulturasını hem istoriyasını’’. Neredä dä bulunsalar Gagauzlar, onnar herzaman onurlan göstererlär kendi halkını, açıkladı kendi başka danışmasında Gagauziya Başkanı. “Biz koruyabildik kendi kulturamızı, dilimizi en zor istoriya etaplarında, da bu yardım etti bizä olmaa dayanıklı hem kuvetli, saburlu hem akıllı, girgin hem herzaman birliktä. Kendi işinnän, Vatanı sevmäklän hem kendi dininnän Gagauzlar olardılar anılmış bütün dünnedä. Bizim borcumuz büün, gelän evlatlarımıza annatmaa Gagauz halkının anılmış insannarı için, angıları başarılı oldular bilimdä hem kulturada, literaturada hem resimciliktä, biznestä hem politikada, mediţina uurunda, asker izmetindä hem dindä”, - dedi Başkan.

“20 devlet - bir millet”
Dünnenin herbir köşesindä var nasıl karşılaşmaa Gagauzlarlan. Ecel ölä izin verdi, ani Gagauz diasporaları erleştilär Ukraynada, Bulgariyada, Rusiyada, Greţiyada, Romıniyada, Belorusiyada, Batı Evropa hem Latin Amerika kontinentlerin devletlerindä. Ama bakmadaan buna, Moldovadakı Gagauz Avtonom Bölgesi - hepsinä onnara Vatan gibi. Halizdän da, sade bu güneşli tarafta Gagauzlar kabletti kendi devletliini, da onnarın sesini işitti bütün dünnä.

Hederlezä karşı yortular
Dünnä Gagauzların Kongresi başlayacek işini mayın 5-dä. O gün hepsi delegatlar Komrattakı Kultura evindä genel toplantıya geleceklär. Kongresi açaceklar Gagauziyanın öndercileri, nedän sora laf verilecek delegaţiyaların temsilcilerinä. Genel toplantının sonunda rezolüţiya kabledilecek. Günün ikinci payında delegatlar çalışacek üç diskusiya sekţiyalarında – bilim, kultura, üüretim, ekonomika hem gençlik forumu ‘’Gagauziya çaarêr’’.

Kongresin ilk günü bitecek kultura programasınnan – delegatlar yollanacek ekskursiyalara, Komrat kasabasının meydanında sa büük bir konţert geçecek.Kongresin en paalı musaari – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Binali Yıldırım Gagauz Yerinä mayın 6-da gelecek. Hep o gün Çadırda “Hederlez yortusu” kutlanılêr. Sayın Binali Yıldırım danışacek sözlän kongresin katılannarına Komradın Kultura evindä. Bundan kaarä, üüsek musaafir ayırı buluşacek Gagauziya Başkanınnan İrina Vlahlan. Nedir sayın Binali Yıldırımın viziti dünnä Gagauzlarına deyni? Bu nışan, ki Türk halkı Gagauzları kardaş gibi sayêr. Ki Türkiye Cumhuriyeti, nicä da hepsi yıllar, hazır yardım etmää Gagauzlara hem Gagauziyaya herbir taraftan. Geçtii yıl Başkan sayın İrina Vlah iki-kerä buluştu sayın Recep Tayyip Erdoğannan hem sayın Binali Yıldırımnan. Sonuçları gördük. Bu vizitin sonuçlarını da bekleeriz.Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме: 

 

Топовые новости

19:58; 20 мар 2018
ГЛАВНАЯ ТЕМА: Совет старейшин об иске к Майе Санду
 459
19:23; 20 мар 2018
БИЗНЕС НА ЗОЛОТЕ: Простой и понятный заработок, доступный каждому
 588
18:48; 20 мар 2018
Узнай, что будут обсуждать депутаты НСГ в рамках очередного заседания
 474
18:33; 20 мар 2018
Еще у двух жителей Молдовы был обнаружен вирус A (H1N1)
 816
18:19; 20 мар 2018
На заседании городского совета Басарабяски подняли вопрос о вхождении в Гагаузию
 1769
17:55; 20 мар 2018
В Чадыр-Лунге установят около 20 камер видеонаблюдения
 780
17:49; 20 мар 2018
В Казаклии состоится гагаузско-турецкий этнокультурный фестиваль: приедут гости из 16 стран
 627
17:14; 20 мар 2018
«Расчищаем дорожки и переходы»: дворникам в Комрате помогает работать техника из Санкт-Петербурга
 383
16:46; 20 мар 2018
Плахотнюк сообщил об отмене в Молдове обязательной военной службы
 1296
16:12; 20 мар 2018
Шалару о ситуации в НСГ: «независимые депутаты резко узнали о своих симпатиях к ДПМ»
 1150
15:34; 20 мар 2018
Помощь спасателей понадобилась в Гагаузии для пяти грузовых автомобилей, застрявших в снегу
 831
14:45; 20 мар 2018
Информация о закрытии школы-интернат в Конгазе не подтвердилась
 745
14:18; 20 мар 2018
NO COMMENT: «Почему Формузал не живет в России?»
 2859
13:55; 20 мар 2018
Переиздана книга гагаузского художника Петра Влах о сусаках
 370
13:45; 20 мар 2018
В центре молдавской столицы прогремел взрыв: погибли два человека
 2385
Аналитика

Мнение
Павел Тулба: "Пару слов про наши ценности и историческую память"

Светлана Гамова, «Независимая газета»
«Независимая газета»: «Гагаузы достают из подвалов автоматы и просят Турцию защитить их от «унири»

Дмитрий Кисеев
Эксперт об "угрозе унири" для Гагаузии