TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО ВИДЕО LIVE
Gagauziya Başkanın İrina VLAHIN IV Dünnä gagauzların kongresin açılışında sözü
15:32; 5 05 2017 0 2014
Gagauziya Başkanın İrina VLAHIN IV Dünnä gagauzların kongresin açılışında sözü
Saygılı Gagauzların IV-cü dünnä kongresinin delegatları!
Paalı bizim soydaşlarımız hem kardaşlarımız!
Gagauz topraana hoş geldiniz!


Büün, burada, kongrestä, var gözäl bir atmosfera hem energetika. Sanȇrım, ani bunu duyȇr herkez. Büün biz – gagauzlar – birerdäyiz! Da gerçektän bizi birleştirer sevgi ana evimizä, ana dilimizä, Gagauziyaya!

Halkımızın kuvedi – birliktä hem biri-birimizä yardım etmektä. Bu duygu verer bizä kolaylık ileri gitmää hem kaybetmemää baalantıyı bizim istoriyadakı Vatanımızlan. IV-cü dünnä kongresi topladı gagauzları dünneyin 20 (irmi) devletindän. Bu zalda toplandı haliz patriotlar. O insannar, angıları, nererdä dä bulunmasa, her gün yapȇrlar bişey, ki bizim avtonomiyamız ilerlesin.

Bu insannar gururlan söleerlär: “Bän gagauzum!”

Çoyunuz kazandınız büük başarılar kendi zanaat uurunuzda. Büün bizim aramızda bulunȇr anılmış bilim adamnarı hem ekonomistlär, yazıcılar, artistlär, doktorlar, üüredicilär, sportsmennär. Biz sayȇrız hérbirin zaametini, yaratmalarını, işini. Vatanda sizi unutmêȇrlar hem severlär, sizi sık anȇrlar küülülär, sizin için söleerlär komuşular hem şkola kafadarları, sizi örnek gibi koyȇrlar. Sizinnän hodullanêr Gagauziya! Ne o devlet, ne o avtonomiya? O diil sade er, ekonomika, kanonnar. En ilkin, o insannar.

İnanȇrım, saygılı kardaşlarımız, ani bu çok nışannı iki günün içindä, kongrestä, siz yardımcı olacenız seçmää eni bir yol regionun ilerlemesi için. Sizdän bekleeriz nasaat, nasıl korumaa gagauz dilimizi hem kulturamızı, nasıl büünkü gündä diriltmää adetlerimizi, zenginnetmää geleceemizi.

Kongresin en önemni daavası – bizim gagauz diasporanın kuvetlerini toplamaa bireri, ki Gagauz avtonomiyasının soţial-ekonomika hem politika yaşamasını üüsek uura kaldırmaa. Herbirinizdä var özel profesional görgü, angısı pek lääzım Vatanımıza. Teklif ederim pay alasınız soţial-ekonomika ilerlemäk strategiyaların, regional kanon proektlerinin, cümnä iniţiativalarının kurulmasında hem diskusiyalarda. Ama en önemni – gagauz dilinin ilerlemesi için konţepţiyasını hazırlamaa.
Ko sizin dä yardımınnan gagauzların başarıları devlet aşırı üzä çıksınnar.

Herbir uygun zamanda annadın bizim tarafımız için, gagauz halkının kulturası hem adetleri için. Annadın Gagauziyada investiţiya hem biznes götürmenin faydaları için.

Sayȇrız, ani bizim soydaşlarımızda lääzım olsun kolaylık, bulunarak sınır aşırısında, tamannamaa kendi vatan borcunu da katılmaa regional seçimnerinä, Başkan seçimnerinä, Halk Topluşu seçimnerinä. Bakannık Komiteti hem Halk Toluşu deputatlarınnan barabar mutlak lääzım kursunnar bir kanon, angısı verecek kolaylık açmaa seçim bölümünü sınır aşırısında, ki siz aktiv pay alabiläsiniz Gagauziyanın cümnä-politika yaşamasında. Umutlanȇrım, ani siz destekleyeceniz bu kanon iniţiativasını.

Geldi vakıt enidän bakmaa regional kuvetlerinin diasporaylan çalışmasına. Düşünerim, ani dialog hem işbirlii lääzım olsun herzaman, ama diil sade bir kongrestän öbür kongresä kadar. Bunun için biz isteeriz kurmaa Bakannık Komitetindä Dış ilişkileri bakannıın içindä diasporaylan çalışmak bölümünü.

Paalı dostlar, maasuz sizä deyni bir sürpriz hazırladık. Zala girärkän, Siz kablettiniz çanta, angısında bir dä pasport var. Büünkü gündän siz Gagauziyanın şannı Vatandaşları oldunuz!

Büün kararladım geçirmää günü üz-üzä buluşarak kongresä katılannarlan. Da artık birkaç bölä buluşmak geçirdim dün hem büün. İş odamda bulunacam geç saada kadar. Buyurun, gelin. Benim kapularım sizin için açık. Sevinecäm eski dostlarlan buluşmaklara hem eni tanışmaklara.

Paalı dostlar!
Evinizä, duuma topraana Hoş geldiniz!Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме: 

 

Топовые новости

18:25; 23 мар 2018
Тарнавский: на GRT работает больше людей, чем нужно для выполнения поставленных задач
 529
18:09; 23 мар 2018
Валерий Яниогло отрицает свои связи с Демократической партией
 917
17:40; 23 мар 2018
Инспектораты полиции Гагаузии получили три новых автомобиля
 1172
17:31; 23 мар 2018
Дело бизнесмена Андрея Гаргалыка и его супруги передали в суд
 1328
17:21; 23 мар 2018
Движение крупнотоннажного транспорта на некоторых дорогах в Гагаузии приостановлено
 782
16:51; 23 мар 2018
Влах: Гагаузия - единственный регион Молдовы, где транслируется российское ТВ
 565
16:25; 23 мар 2018
В Бельцах 27-летняя женщина пыталась сброситься с 10 этажа
 633
15:55; 23 мар 2018
«Мы готовы помочь»: башкан о финансировании дорогостоящих операций для детей
 460
15:36; 23 мар 2018
«Люди жили спокойно, мирно и благополучно»: гагаузская писательница написала роман о временах СССР
 578
15:09; 23 мар 2018
«Закон предусматривает проведение референдума»: Башкан об инициативе вступления Басарабяски в Гагаузию
 1113
14:27; 23 мар 2018
Караиван об увольнении гагаузского полицейского: задержание Виталия Влах здесь ни при чем
 3062
14:03; 23 мар 2018
Топал: «установка уличных камер наблюдения позволит бороться с вандалами»
 731
12:48; 23 мар 2018
Метеорологи: «никакой опасности для здоровья желтый снег не представляет»
 5397
12:25; 23 мар 2018
«Такого не было никогда»: Башкан о планах по ремонту дороги к селу Гайдар
 1046
11:42; 23 мар 2018
Восемь команд из Молдовы и Украины соберутся в Чадыр-Лунге на фестиваль КВН
 490
Аналитика

Мнение
Павел Тулба: "Пару слов про наши ценности и историческую память"

Светлана Гамова, «Независимая газета»
«Независимая газета»: «Гагаузы достают из подвалов автоматы и просят Турцию защитить их от «унири»

Дмитрий Кисеев
Эксперт об "угрозе унири" для Гагаузии