TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО ВИДЕО LIVE
Gagauziya Başkanın İrina VLAHIN IV Dünnä gagauzların kongresin açılışında sözü
15:32; 5 05 2017 0 2142
Gagauziya Başkanın İrina VLAHIN IV Dünnä gagauzların kongresin açılışında sözü
Saygılı Gagauzların IV-cü dünnä kongresinin delegatları!
Paalı bizim soydaşlarımız hem kardaşlarımız!
Gagauz topraana hoş geldiniz!


Büün, burada, kongrestä, var gözäl bir atmosfera hem energetika. Sanȇrım, ani bunu duyȇr herkez. Büün biz – gagauzlar – birerdäyiz! Da gerçektän bizi birleştirer sevgi ana evimizä, ana dilimizä, Gagauziyaya!

Halkımızın kuvedi – birliktä hem biri-birimizä yardım etmektä. Bu duygu verer bizä kolaylık ileri gitmää hem kaybetmemää baalantıyı bizim istoriyadakı Vatanımızlan. IV-cü dünnä kongresi topladı gagauzları dünneyin 20 (irmi) devletindän. Bu zalda toplandı haliz patriotlar. O insannar, angıları, nererdä dä bulunmasa, her gün yapȇrlar bişey, ki bizim avtonomiyamız ilerlesin.

Bu insannar gururlan söleerlär: “Bän gagauzum!”

Çoyunuz kazandınız büük başarılar kendi zanaat uurunuzda. Büün bizim aramızda bulunȇr anılmış bilim adamnarı hem ekonomistlär, yazıcılar, artistlär, doktorlar, üüredicilär, sportsmennär. Biz sayȇrız hérbirin zaametini, yaratmalarını, işini. Vatanda sizi unutmêȇrlar hem severlär, sizi sık anȇrlar küülülär, sizin için söleerlär komuşular hem şkola kafadarları, sizi örnek gibi koyȇrlar. Sizinnän hodullanêr Gagauziya! Ne o devlet, ne o avtonomiya? O diil sade er, ekonomika, kanonnar. En ilkin, o insannar.

İnanȇrım, saygılı kardaşlarımız, ani bu çok nışannı iki günün içindä, kongrestä, siz yardımcı olacenız seçmää eni bir yol regionun ilerlemesi için. Sizdän bekleeriz nasaat, nasıl korumaa gagauz dilimizi hem kulturamızı, nasıl büünkü gündä diriltmää adetlerimizi, zenginnetmää geleceemizi.

Kongresin en önemni daavası – bizim gagauz diasporanın kuvetlerini toplamaa bireri, ki Gagauz avtonomiyasının soţial-ekonomika hem politika yaşamasını üüsek uura kaldırmaa. Herbirinizdä var özel profesional görgü, angısı pek lääzım Vatanımıza. Teklif ederim pay alasınız soţial-ekonomika ilerlemäk strategiyaların, regional kanon proektlerinin, cümnä iniţiativalarının kurulmasında hem diskusiyalarda. Ama en önemni – gagauz dilinin ilerlemesi için konţepţiyasını hazırlamaa.
Ko sizin dä yardımınnan gagauzların başarıları devlet aşırı üzä çıksınnar.

Herbir uygun zamanda annadın bizim tarafımız için, gagauz halkının kulturası hem adetleri için. Annadın Gagauziyada investiţiya hem biznes götürmenin faydaları için.

Sayȇrız, ani bizim soydaşlarımızda lääzım olsun kolaylık, bulunarak sınır aşırısında, tamannamaa kendi vatan borcunu da katılmaa regional seçimnerinä, Başkan seçimnerinä, Halk Topluşu seçimnerinä. Bakannık Komiteti hem Halk Toluşu deputatlarınnan barabar mutlak lääzım kursunnar bir kanon, angısı verecek kolaylık açmaa seçim bölümünü sınır aşırısında, ki siz aktiv pay alabiläsiniz Gagauziyanın cümnä-politika yaşamasında. Umutlanȇrım, ani siz destekleyeceniz bu kanon iniţiativasını.

Geldi vakıt enidän bakmaa regional kuvetlerinin diasporaylan çalışmasına. Düşünerim, ani dialog hem işbirlii lääzım olsun herzaman, ama diil sade bir kongrestän öbür kongresä kadar. Bunun için biz isteeriz kurmaa Bakannık Komitetindä Dış ilişkileri bakannıın içindä diasporaylan çalışmak bölümünü.

Paalı dostlar, maasuz sizä deyni bir sürpriz hazırladık. Zala girärkän, Siz kablettiniz çanta, angısında bir dä pasport var. Büünkü gündän siz Gagauziyanın şannı Vatandaşları oldunuz!

Büün kararladım geçirmää günü üz-üzä buluşarak kongresä katılannarlan. Da artık birkaç bölä buluşmak geçirdim dün hem büün. İş odamda bulunacam geç saada kadar. Buyurun, gelin. Benim kapularım sizin için açık. Sevinecäm eski dostlarlan buluşmaklara hem eni tanışmaklara.

Paalı dostlar!
Evinizä, duuma topraana Hoş geldiniz!Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме: 

 

Топовые новости

16:27; 21 июн 2018
«Чем выше явка, тем правдивее результаты выборов»: Иван Комур призвал жителей Вулканешт прийти голосовать
 42
15:41; 21 июн 2018
В Гагаузии отметят День народного костюма
 135
15:05; 21 июн 2018
Чебан заявил о «вопиющих нарушениях» при ремонте ДК Ферапонтьевки: бюджету нанесен ущерб в 500 тысяч леев
 424
15:03; 21 июн 2018
Дебаты между Фазлы и Дудником: кто виноват в урезании полномочий Гагаузии
 491
14:18; 21 июн 2018
«Безопасный город»: В Тараклии устанавливают камеры уличного наблюдения
 216
13:32; 21 июн 2018
ЦИК Гагаузии призвал кандидатов соблюдать закон, а жителей Вулканешт – прийти голосовать
 216
13:00; 21 июн 2018
Выделены денежные средства на издание четырех новых книг на гагаузском языке
 228
12:26; 21 июн 2018
Федор Гагауз: Необходим новый закон, регламентирующий статус русского языка в Молдове
 254
12:20; 21 июн 2018
НТВ Молдова: Басарабяска за русский язык
 240
11:53; 21 июн 2018
Синоптики: В Комрате воздух прогреется до +33 градусов
 307
11:23; 21 июн 2018
Некачественно отремонтировавшего дорогу «Комрат-Кантемир» подрядчика заставят выполнить работы заново
 543
10:59; 21 июн 2018
Бал «Выпускник Гагаузии-2018» состоится 23 июня: узнай программу мероприятия
 767
10:43; 21 июн 2018
И.о. начальника управления экономического развития Гагаузии назначена Екатерина Курдова
 833
10:40; 21 июн 2018
В Народном собрании планируют назвать решение КС о статусе русского языка «нарушающим права человека»
 238
10:17; 21 июн 2018
Полицейский застрелил парня в развлекательном центре в Хынчештах
 1384
Аналитика

Анатол Букатару, Эхо.MD
СМИ: Гагаузию взяли за язык

moldstreet.com
«Эту практику нельзя обобщать»: СМИ об инициативе либералов по финансовой автономии Кишинева «по типу Гагаузии»

«Перерождение или фэйк?»: Дмитрий Кисеев о съезде, действиях и борьбе за должности членов «Новой Гагаузии»