TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО ВИДЕО LIVE
Gagauziya Başkanın İrina VLAHIN IV Dünnä gagauzların kongresin açılışında sözü
15:32; 5 05 2017 0 2268
Gagauziya Başkanın İrina VLAHIN IV Dünnä gagauzların kongresin açılışında sözü
Saygılı Gagauzların IV-cü dünnä kongresinin delegatları!
Paalı bizim soydaşlarımız hem kardaşlarımız!
Gagauz topraana hoş geldiniz!


Büün, burada, kongrestä, var gözäl bir atmosfera hem energetika. Sanȇrım, ani bunu duyȇr herkez. Büün biz – gagauzlar – birerdäyiz! Da gerçektän bizi birleştirer sevgi ana evimizä, ana dilimizä, Gagauziyaya!

Halkımızın kuvedi – birliktä hem biri-birimizä yardım etmektä. Bu duygu verer bizä kolaylık ileri gitmää hem kaybetmemää baalantıyı bizim istoriyadakı Vatanımızlan. IV-cü dünnä kongresi topladı gagauzları dünneyin 20 (irmi) devletindän. Bu zalda toplandı haliz patriotlar. O insannar, angıları, nererdä dä bulunmasa, her gün yapȇrlar bişey, ki bizim avtonomiyamız ilerlesin.

Bu insannar gururlan söleerlär: “Bän gagauzum!”

Çoyunuz kazandınız büük başarılar kendi zanaat uurunuzda. Büün bizim aramızda bulunȇr anılmış bilim adamnarı hem ekonomistlär, yazıcılar, artistlär, doktorlar, üüredicilär, sportsmennär. Biz sayȇrız hérbirin zaametini, yaratmalarını, işini. Vatanda sizi unutmêȇrlar hem severlär, sizi sık anȇrlar küülülär, sizin için söleerlär komuşular hem şkola kafadarları, sizi örnek gibi koyȇrlar. Sizinnän hodullanêr Gagauziya! Ne o devlet, ne o avtonomiya? O diil sade er, ekonomika, kanonnar. En ilkin, o insannar.

İnanȇrım, saygılı kardaşlarımız, ani bu çok nışannı iki günün içindä, kongrestä, siz yardımcı olacenız seçmää eni bir yol regionun ilerlemesi için. Sizdän bekleeriz nasaat, nasıl korumaa gagauz dilimizi hem kulturamızı, nasıl büünkü gündä diriltmää adetlerimizi, zenginnetmää geleceemizi.

Kongresin en önemni daavası – bizim gagauz diasporanın kuvetlerini toplamaa bireri, ki Gagauz avtonomiyasının soţial-ekonomika hem politika yaşamasını üüsek uura kaldırmaa. Herbirinizdä var özel profesional görgü, angısı pek lääzım Vatanımıza. Teklif ederim pay alasınız soţial-ekonomika ilerlemäk strategiyaların, regional kanon proektlerinin, cümnä iniţiativalarının kurulmasında hem diskusiyalarda. Ama en önemni – gagauz dilinin ilerlemesi için konţepţiyasını hazırlamaa.
Ko sizin dä yardımınnan gagauzların başarıları devlet aşırı üzä çıksınnar.

Herbir uygun zamanda annadın bizim tarafımız için, gagauz halkının kulturası hem adetleri için. Annadın Gagauziyada investiţiya hem biznes götürmenin faydaları için.

Sayȇrız, ani bizim soydaşlarımızda lääzım olsun kolaylık, bulunarak sınır aşırısında, tamannamaa kendi vatan borcunu da katılmaa regional seçimnerinä, Başkan seçimnerinä, Halk Topluşu seçimnerinä. Bakannık Komiteti hem Halk Toluşu deputatlarınnan barabar mutlak lääzım kursunnar bir kanon, angısı verecek kolaylık açmaa seçim bölümünü sınır aşırısında, ki siz aktiv pay alabiläsiniz Gagauziyanın cümnä-politika yaşamasında. Umutlanȇrım, ani siz destekleyeceniz bu kanon iniţiativasını.

Geldi vakıt enidän bakmaa regional kuvetlerinin diasporaylan çalışmasına. Düşünerim, ani dialog hem işbirlii lääzım olsun herzaman, ama diil sade bir kongrestän öbür kongresä kadar. Bunun için biz isteeriz kurmaa Bakannık Komitetindä Dış ilişkileri bakannıın içindä diasporaylan çalışmak bölümünü.

Paalı dostlar, maasuz sizä deyni bir sürpriz hazırladık. Zala girärkän, Siz kablettiniz çanta, angısında bir dä pasport var. Büünkü gündän siz Gagauziyanın şannı Vatandaşları oldunuz!

Büün kararladım geçirmää günü üz-üzä buluşarak kongresä katılannarlan. Da artık birkaç bölä buluşmak geçirdim dün hem büün. İş odamda bulunacam geç saada kadar. Buyurun, gelin. Benim kapularım sizin için açık. Sevinecäm eski dostlarlan buluşmaklara hem eni tanışmaklara.

Paalı dostlar!
Evinizä, duuma topraana Hoş geldiniz!Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме: 

 

Топовые новости

15:15; 23 окт 2018
Тукан: вслед за дорогами Дудогло проинспектирует вскопку огородов и приготовление манжи
 7
14:51; 23 окт 2018
Правительство Чехии профинансировало строительство очистных сооружения для нового детсада Бешалмы
 79
13:46; 23 окт 2018
ГЛАВНАЯ ТЕМА: Визит Эрдогана, политический и экономический эффект
 352
13:21; 23 окт 2018
Онлайн библиотеку гагаузских произведений запустил Научный центр Гагаузии
 229
13:19; 23 окт 2018
Комратский «Олимп» победил в матче, даже не выйдя на поле
 197
13:15; 23 окт 2018
В селе Кеселия Маре рабочий оказался мод завалами в песчаном карьере
 332
12:53; 23 окт 2018
За неделю в молдавских тюрьмах скончались трое заключённых
 337
12:09; 23 окт 2018
Вадим Чебан рассказал о проекте строительства образовательного комплекса Эрдогана в Комрате
 743
11:46; 23 окт 2018
Репортаж: Как проходил Фестиваль вина в Басарабяске
 163
11:13; 23 окт 2018
В городе Вулканешты началась реконструкция крыши музея и детского сада №7 «Ягодка»
 179
10:27; 23 окт 2018
Узнай, как завершился Чемпионат Гагаузии по волейболу среди женщин
 440
10:26; 23 окт 2018
Кишиневское турагентство приглашает жителей страны на Фестиваль вина в Гагаузию
 663
10:09; 23 окт 2018
Житель Тирасполя признался в совершении 7 убийств
 654
09:52; 23 окт 2018
В районе «Геофизика» в Комрате установили новое освещение: обошлось это городу в 80 тысяч леев
 301
09:42; 23 окт 2018
Епископ Кагульский и Комратский пригласил жителей всего юга Молдовы на встречу с Патриархом
 1186
Аналитика

Вячеслав Крачун, IPN
IPN: «Гагаузский мост» Молдова-Турция. Об итогах визита Эрдогана в Комрат

Вячеслав Крачун, IPN
Гагаузия в ожидании выборов: социологический портрет населения

Преподаватели из Санкт-Петербурга прибыли в автономию для обмена опытом с гагаузскими коллегами