TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
Pas cu pas, spre o integrare în comunitate
09:36; 3 09 2014 0 2448
Pas cu pas, spre o integrare în comunitate

Conform Declaraţiei de la Salamanca, UNESCO-1994, şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, indiferent de condiţiile lor fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Din 2007 până în 2013, în toată republica, cel puţin şase mii de copiii s-au reîntors în familiile biologice sau au fost plasaţi în servicii alternative, iar cel puţin 11 instituţii rezidenţiale au fost închise.

Text: Maia Sadovici, Compania Publică Teleradio Gagauzia, Comrat
Veaceslav Aftene, www.ialovenionline.md, IaloveniPe 6 iulie 2011 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru anii 2011-2020. Scopul implementării acestui program este să contribuie la realizarea misiunii prioritare a învăţământului – aceea de a asigura şanse egale şi acces la educaţie de calitate pentru fiecare copil, tânăr şi adult, la toate nivelurile şi treptele sistemului de învăţământ. Raionul Ialoveni a fost încadrat în acest proiect ca un „raion-pilot”.

Școala specială internat din Ialoveni – o povară pentru autorități

Încă din perioada sovietică, la Ialoveni activa o Școală-internat specială „pentru copii cu restanţe poliomielită și paralizie cerebrală infantilă”. Era una din puținele instituții de acest gen din republică și unica din raionul Ialoveni. Până la începutul anilor 90, copiii instituționalizați la Ialoveni din toate colțurile republicii, învățau și locuiau în această școală, dar nu prea aveau dreptul să părăsească perimetrul respectivei instituții. Odată cu reformele în educație de la mijlocul anilor 90, acești copii au început să iasă de printre pereții școlii, unde anterior au fost practic „închiși”, și să implice în viața comunității. Mulți dintre locuitorii orașului Ialoveni se întrebau indignați de unde s-au luat au apărut acești „invalizi” după cum afirmau unii cetăţeni. O parte din societatea acelor timpuri nu era pregătită să accepte existenţa acestor persoane cu nevoi speciale, dar care sunt asemenea lor – oameni.

Școala specială internat devenise o povară atât pentru Ministerul Educației, în subordinea căruia se afla, dar și pentru autoritățile locale, care trebuie să asigure anumite lucrări și servicii. Amplasată într-un complex imens, cu câteva blocuri, care pe timpul iernii trebuiau încălzite, iar pedagogii și lucrătorii plătiți, ajunse să trăiască mai mult din donațiile unor donatori străini, care veneau pe la Ialoveni cu diverse ocazii. Iar mulți dintre copiii care absolveau programul de studii, erau pur și simplu trimiși în stradă, dacă nu aveau nici familie sau alte rude.

Ulterior, instituția a fost transferată în subordinea autorităților raionale. Iar odată cu lansarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova au fost aprobată hotărârea de lichidare și dezinstituționalizare a copiilor-beneficiari și integrarea lor în familiile biologice sau dacă nu era posibil, în Centre comunitare. O parte din elevii școlii speciale, care erau originari din alte raioane, au fost trimiși în localitățile lor de baștină.

Astfel, după lichidarea aprobată la 1 iulie 2013 , 15 copii au fost integraţi în familia biologică, iar 5 au fost transferaţi în serviciul Casa Comunitară pentru copii în situaţii de risc din or. Ialoveni. Aceşti copii vor studia la liceul „Petre Ștefănucă” din or. Ialoveni, care este o instituţie educaţională cu practici incluzive.
Liceul „Petre Ştefănucă” a devenit o şcoală pentru toţi

La începutul anului școlar 2013-2014 a sunat clopoţelul şi pentru 10 copii „noi” care-au venit să înveţe la liceul „Petre Ştefănucă” din oraşul Ialoveni. Sunt copii cu cerinţe educaţionale speciale, care, începând cu acest an şcolar, vor putea să studieze, ca şi oricare alţi elevi, în instituţia de învăţământ din localitate.
Liceul are sub diviziunea sa un Centru de resurse pentru educaţie incluzivă, unde ei sunt instruiţi şi implicaţi în diverse activităţi extraşcolare. Acest Centru din Ialoveni şi-a deschis uşile la 14 noiembrie 2012 şi are scopul de a acorda asistenţă tuturor copiilor, care au nevoie de ajutor educaţional special.

Condiţii necesare pentru o viaţă mai bună

Să asiste la un careu şcolar şi să păşească pragul unui liceu: acesta a fost visul copiilor care-au sosit anul acesta la instituţia de învăţământ din localitate. Micile lor dorinţe s-au realizat într-o singură zi şi ei speră că de acum înainte viaţa lor să aibă o altă culoare, iar ei să fie ca şi ceilalţi copii. Acest gând îi bucură şi-i face să devină mai puternici în faţa destinului. Cei 10 copii au fost repartizaţi în clase: nouă dintre ei vor învăţa în clasele a şaptea, iar unul - în clasa a noua. Copiii au diverse dizabilităţi sau provin dintr-un mediu familial inadecvat. La Centrul de Resurse pentru educaţie incluzivă din cadrul liceului, ei beneficiază de toate serviciile oferite, iar în Casa comunitară, acolo unde sunt cazaţi, au toate condiţiile necesare pentru o viaţă mai bună.

,,În instituţia de învăţământ au fost create echipele PEI care urmează să elaboreze PEI-urile (Plan Educaţional Individualizat) pentru fiecare copil, în funcție de necesităţile lui”, spune Vera Balan, directoarea Liceului „Petre Ştefănucă”.

În acest context,Valentina Galescu, cadru didactic de sprijin la Centrul de Resurse pentru educaţie incluzivă din cadrul liceului, menţionează că acest program este în favoarea copiilor cu dizabilităţi. La Centru ei sunt încadraţi în clase corespunzătoare vârstei, frecventează toate orele, participă la activităţile din cadrul acestuia şi beneficiază de mai multe servicii, cum ar fi: ergoterapia, terapia cognitivă, consilierea psihologică, psihoterapia, terapia prin artă şi ludo-terapia.
O locuință sigură și prietenoasă

La sfârșitul anului 2013 în orașul Ialoveni a fost inaugurată o și Casă comunitară pentru copii în situație de risc. Acesta este a treia Casă comunitară de acest tip deschisă în Republica Moldova, unde cei zece copii și adolescenți cu nevoi speciale, care învață la liceul „Petre Ștefănucă” aflat în preajmă, vor beneficia de o alternativă a căminului familial. Este un serviciu specializat, care le asigură condiţii de îngrijire, întreţinere şi dezvoltare, în conformitate cu standardele internaționale. Ei au posibilitatea să crească într-un mediu sigur, apropiat celui familial, să frecventeze şcoala din comunitate, alături de semenii lor, să acceseze servicii medicale, să crească în apropierea familiilor lor, să comunice cu cei apropiați şi să participe la activitățile comunității.

Locuința are două etaje. La primul sunt amplasate camera de odihnă, grupul sanitar, sufrageria și bucătăria, birourile personalului, iar la al doilea se află camerele beneficiarilor. În noua locuinţă, fiecare din cei zece copii are propria odaie, un pat, dulap, o masă de scris. Copiii au la dispoziţie un grup sanitar, o sală de lectură, una de odihnă, precum şi o sufragerie, care îi reuneşte atunci când servesc cele trei mese pe zi.

Construcţia Casei comunitare a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Organizaţia Internaţională „Lumos” din Marea Britanie și aportului administrației raionale. Noul serviciu social este finanţat de autorităţile publice locale şi activează în baza regulamentului aprobat de Guvern. Serviciul a fost creat în contextul reformării sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului și este necesar pentru a oferi protecţie copiilor dezinstituţionalizaţi, care nu pot fi reintegraţi în familia lor biologică. Personalul Casei comunitare este constituit din foști specialiști ai Şcolii-internat din Ialoveni, angajaţi în bază de concurs și instruiţi pentru activitate în calitate de pedagogi sociali.

Copii cu necesități speciale doresc sa învețe în școală

Mulți copii cu nevoi speciale din Autonomia Găgăuză nu merg la școală alături semenii lor și nu au acces la instituțiile cu menire socială din sate și orașe. Cei mai mulți copii cu nevoi speciale și părinții lor își duc traiul rămași singuri față în față cu problemele lor. Ana Neagova, specialistă la direcția principală de învățământ din UTA Găgăuzia, declară că pe parcursul ultimilor ani au fost desfășurate activități de instruire a profesorilor în domeniul educației incluzive, dar totuși există multe bariere în ceea ce privește incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități, deoarece pentru fiecare copil cu nevoi speciale trebuie create condiții ca acesta să poată învăța la școala din localitate.

În satul Cioc-Maidan din raionul Comrat funcționează un centru de resurse pentru educația incluzivă. Directoarea centrului de reabilitare „Umut”, Maria Culiciu spune că în ultimii ani tot mai mulți copii cu cerințe educaționale speciale au fost incluși în mediul social, iar cadrele de sprijin îi ajută să asimileze programul de studiu. Astfe, prin efortul comun al părinților și profesorilor mediul școlar este mai prietenos și tolerant. Acest centru este frecventatde 38 de copii dintre care 10 cu necesități de instruire incluzivă.

De trei ani, conceptul educaţiei incluzive este aplicat şi la liceul din satul Cioc-Miadan unde învață 10 copii cu cerinţe speciale. Directoarea centrului de reabilitare Maria Culiciu declară că educația incluzivă este un pas important pentru ca astfel copiii să beneficieze de servicii potrivite în domeniul educaţiei, unii chiar şi să deprindă un comportament adecvat, deoarece în familiile lor biologice nu au avut posibilitatea să dobândească un comportament adecvat faţă de societate. Maria Culciu mai spune că copiii cu necesități speciale merg la ore în clase obișnuite, având oportunitatea să comunice și să se joace cu colegii lor. Ei au un program personalizat de studiu și sunt asistați de cadre didactice de sprijin, care îi ajută să înțeleagă mai ușor temele și să se integreze în comunitate.

Copii beneficiază și de lecții de educație fizică individualizate, în funcție de problema lor de sănătate, într-o sală special amenajată.

Directoarea mai spune că deși instituția a fost pe cât posibil adaptată la nevoile copiilor cu dizabilități, aceasta nu corespunde pe deplin necesităților acestora.
Examenul de BAC din acest an l-a susținut și liceanul Ion Petcoglo, care are o dizabilitate motorie. În timp ce majoritatea liceenilor îşi făceau griji dacă vor lua BAC-ul, tânărul se gândea cum să ajungă în sală de examen. Directorul liceului Vladimir Gorelco a menționat că tânărul a depus o cerere la Ministerul Educației și ulterior i s-a permis să susțină examenul la computer, în format electronic, deoarece întâmpină dificultăți de scriere.

În pofida tuturor obstacolelor, Ion spune că a fost bine pregătit să ia BAC-ulși își doreşte să studieze la Universitatea de Stat din Comrat.
Directorul liceului, Vladimir Gorelco afirmă că de patru ani în liceu este aplicat conceptul de instruire incluzivă și anul curent alți doi elevi din clasa a 9-a au fost ajutați săsusțină examenul de absolvire.

Asistentul social Аna Arabadji care face parte din echipa mobilă din Cioc-Maidan, structură creată acum doi ani pentru a identifica categoria de copii cu nevoi speciale şi a evalua necesităţile lor, spune că mulți copii se integrează în şcoala din localitate: „Nu vedem aici probleme, din cauza cărora copiii să nu meargă la şcoală. Noi depunem toate eforturile pentru a-i ajuta pe acești copii”.

Potrivit datelor statistice din Autonomia Găgăuză pe parcursul ultimului an 20 de copii cu dizabilităţi au fost integraţi în 3 şcoli de cultură generală obișnuite, iar înaceastă vară primii 5 copii cu dizabilităţi au absolvit gimnaziul, fiind atestaţi la fel ca şi ceilalţi elevi.

Acest articol a fost publicat în cadrul proiectului „Promovarea drepturilor minorităților şi ale grupurilor marginalizate din regiunea transnistreană şi UTA Gagauz-Yeri prin intermediul mass-media”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat și cu suportul organizaţiei Civil Rights Defenders din Suedia.
Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în articol aparține autorilor acestora și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Centrului pentru Jurnalism Independent sau Civil Rights Defenders.Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме: 

 


Топовые новости

17:35; 28 фев 2020
«Здоровье – это не бизнес». Депутат из Гагаузии намерен уничтожить в Молдове «фармацевтическую мафию»
 1254
16:53; 28 фев 2020
В Казаклии будут реализованы несколько важных инфраструктурных проектов
 448
16:08; 28 фев 2020
Додон: молдавские правоохранители потребуют экстрадиции Плахотнюка из США
 474
15:37; 28 фев 2020
Газета Timpul о решении КС Молдовы: «у нас появится региональная партия в Гагаузии»
 689
15:06; 28 фев 2020
Минздрав Молдовы закупит 1 тысячу тестов для обнаружения коронавируса
 612
14:48; 28 фев 2020
Фестиваль «Мэрцишор 2020» пройдет в самом южном селе Гагаузии
 1144
14:36; 28 фев 2020
Подавляющее большинство пищеблоков учебных заведений Тараклии не соответствуют стандартам
 331
14:35; 28 фев 2020
«Максим должен жить». Семья Капаклы из Комрата нуждается в помощи для лечения ребенка
 1283
13:45; 28 фев 2020
В автобусе Одесса-Кишинев нашли килограмм наркотиков типа «соль»
 1288
13:14; 28 фев 2020
Репортаж: Холодная каурма станет в Гагаузии брендом. Как ее готовят?
 2472
13:14; 28 фев 2020
Угроза коронавируса: в детсадах Гагаузии вводится особый режим
 1280
12:52; 28 фев 2020
Впервые за 11 лет: в Кремле подтвердили визит Путина в Молдову
 2786
12:47; 28 фев 2020
Бесплатный полис медицинского страхования получат многодетные родители
 877
12:23; 28 фев 2020
В Чадыр-Лунге неизвестные ограбили автостанцию
 3456
11:53; 28 фев 2020
Санузлы, кондиционеры, комната матери и ребенка. В Комрате завершается ремонт автовокзала
 1304
Аналитика

Гагаузка вошла в ТОП-100 духовных лидеров современности

Вячеслав Крачун, IPN
«Гагаузские инициативы» Рабочей группы: о чём они и почему их не принимают?

Текст: Иван Думиника, доктор истории
Доктор истории рассказал о появлении собора в Комрате