TOP NEWS ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ПРОИСШЕСТВИЯ КУЛЬТУРА СПОРТ ФОТО LIVE
HOŞ GELDİNİZ, SAYIN BAŞBAKAN
07:44; 5 05 2017 0 5260
HOŞ GELDİNİZ, SAYIN BAŞBAKANTürkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Binali YILDIRIM IV Dünnä Gagauzların Kongresindä pay alacek.

Hazırladı: Yana Topal, vfokuse.md

Mayın 5-6-da Gagauziyada geçecek IV Dünnä Gagauzların Kongresi. Bu gözäl oluş avtonomiyada başladı yapılmaa 2006-ncı yılda, ama birzaman da kongrestä bulunmadı bukadar üüsek musaarlär, nicä Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Binali Yıldırım. Kongresä lääzımdı katılsın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, angısı kayıllık verdi gelmää Komrada, Ankarada İrina Vlahlan buluştuykan. Ama sayın Cumhurbaşkanın viziti Moldovaya hem Gagauziyaya geçirildi başka dataya, açıkladı Bakannık Komitetin oturuşunda İrina Vlah. Hep o zaman gagauz kongresinä gelecek Moldovanın prezidenti sayın İgor Dodon hem Başbakanı sayın Pavel Filip.

“Hoş geldiniz evä”
Kongresä hazırlanmaklar üüsek uurda bulunêr. Nicä açıkladılar “Vfokuse nedeli” gazetasına orgkomitettä, topluma teklif edildi 560 kişi. En büük delegaţiya Ukraynadan - 71 insan. Dünnenin Gagauzlarına birkaç kerä danıştı Gagauziya Başkanı İrina Vlah, angısı dedi: “Gagauziya - o hepsi Gagauzların Vatanıydır’’. Türkiye TRT kanalına intervyusunda İrina Vlah söledi: ‘’Biz teklif ederiz kongresä katılsın hepsi Gagauzlar, angıları aşırı devletlerdä yaşêêr. Kongresin en önemli neeti - ki Gagauzlar birleşsinnär, ana dilimiz kaavileşsin. Ki başka devletlerdä yaşayan Gagauzlar üürensinnär, duysunnar kendi kulturasını hem istoriyasını’’. Neredä dä bulunsalar Gagauzlar, onnar herzaman onurlan göstererlär kendi halkını, açıkladı kendi başka danışmasında Gagauziya Başkanı. “Biz koruyabildik kendi kulturamızı, dilimizi en zor istoriya etaplarında, da bu yardım etti bizä olmaa dayanıklı hem kuvetli, saburlu hem akıllı, girgin hem herzaman birliktä. Kendi işinnän, Vatanı sevmäklän hem kendi dininnän Gagauzlar olardılar anılmış bütün dünnedä. Bizim borcumuz büün, gelän evlatlarımıza annatmaa Gagauz halkının anılmış insannarı için, angıları başarılı oldular bilimdä hem kulturada, literaturada hem resimciliktä, biznestä hem politikada, mediţina uurunda, asker izmetindä hem dindä”, - dedi Başkan.

“20 devlet - bir millet”
Dünnenin herbir köşesindä var nasıl karşılaşmaa Gagauzlarlan. Ecel ölä izin verdi, ani Gagauz diasporaları erleştilär Ukraynada, Bulgariyada, Rusiyada, Greţiyada, Romıniyada, Belorusiyada, Batı Evropa hem Latin Amerika kontinentlerin devletlerindä. Ama bakmadaan buna, Moldovadakı Gagauz Avtonom Bölgesi - hepsinä onnara Vatan gibi. Halizdän da, sade bu güneşli tarafta Gagauzlar kabletti kendi devletliini, da onnarın sesini işitti bütün dünnä.

Hederlezä karşı yortular
Dünnä Gagauzların Kongresi başlayacek işini mayın 5-dä. O gün hepsi delegatlar Komrattakı Kultura evindä genel toplantıya geleceklär. Kongresi açaceklar Gagauziyanın öndercileri, nedän sora laf verilecek delegaţiyaların temsilcilerinä. Genel toplantının sonunda rezolüţiya kabledilecek. Günün ikinci payında delegatlar çalışacek üç diskusiya sekţiyalarında – bilim, kultura, üüretim, ekonomika hem gençlik forumu ‘’Gagauziya çaarêr’’.

Kongresin ilk günü bitecek kultura programasınnan – delegatlar yollanacek ekskursiyalara, Komrat kasabasının meydanında sa büük bir konţert geçecek.Kongresin en paalı musaari – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sayın Binali Yıldırım Gagauz Yerinä mayın 6-da gelecek. Hep o gün Çadırda “Hederlez yortusu” kutlanılêr. Sayın Binali Yıldırım danışacek sözlän kongresin katılannarına Komradın Kultura evindä. Bundan kaarä, üüsek musaafir ayırı buluşacek Gagauziya Başkanınnan İrina Vlahlan. Nedir sayın Binali Yıldırımın viziti dünnä Gagauzlarına deyni? Bu nışan, ki Türk halkı Gagauzları kardaş gibi sayêr. Ki Türkiye Cumhuriyeti, nicä da hepsi yıllar, hazır yardım etmää Gagauzlara hem Gagauziyaya herbir taraftan. Geçtii yıl Başkan sayın İrina Vlah iki-kerä buluştu sayın Recep Tayyip Erdoğannan hem sayın Binali Yıldırımnan. Sonuçları gördük. Bu vizitin sonuçlarını da bekleeriz.Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме: 

 


Топовые новости

18:57; 2 апр 2020
Президент назвал стоимость лечения пациентов от коронавируса
 1285
18:27; 2 апр 2020
Репортаж: Комрат готов к приему пациентов с COVID-19
 625
17:48; 2 апр 2020
Статистика за сутки: зарегистрированы 82 новых случая COVID-19
 1714
17:27; 2 апр 2020
Пожар в Чишмикиойе: сгорело хозяйство частного дома
 1182
17:05; 2 апр 2020
Когда можно получить бесплатный хлеб в Комрате, ответили в примэрии
 509
16:50; 2 апр 2020
Ограбление на дорожном предприятии. Владельца техники лишили топлива и аккумуляторов
 818
16:44; 2 апр 2020
«Берегите близких». Олеся Танасогло о необходимости самоизоляции и карантина
 434
16:01; 2 апр 2020
ГЛАВНАЯ ТЕМА: Как вернуться в Молдову и не стать жертвой мошенников?
 570
15:15; 2 апр 2020
«Пьют жаропонижающие, чтобы скрыть температуру»: как некоторые молдаване отправляются на Родину
 1043
14:38; 2 апр 2020
Гагаузский предприниматель рассказала, как «победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни»
 1823
14:17; 2 апр 2020
Продуктовые пакеты от примэрии получат сотни жителей Чадыр-Лунги
 638
13:47; 2 апр 2020
Игумения комратского монастыря призвала православных верующих молиться дома
 683
13:38; 2 апр 2020
Полевой госпиталь в Кишиневе. Как он выглядит?
 930
13:22; 2 апр 2020
Без лекарств и корма для животных: ветаптеки в Басарабяске закрыты
 324
12:23; 2 апр 2020
В Светлом волонтеры раздали продуктовые пакеты нуждающимся
 533
Аналитика

Текст: Иван Думиника, доктор истории, Институт культурного наследия
Иван Думиника – о дне, предопределившем историю гагаузов и болгар Буджака

Вячеслав Крачун
Региональные партии: риск сепаратизма или шанс на оздоровление системы?

Иван Думиника
Исследование: когда в Комрате появилась больница?